• Koop enige van ons 45 bladsy PDF werk boeke en betaal met ‘n EFT.

• Alle boeke is R20-00 elk

• Ons boeke is beskikbaar in AFRIKAANS of ENGELS

* Om te betaal met ‘n EFT: Vul die bestelvorm in. Bank besonderhede sal na u gestuur word. Sodra betaling gemaak is en bewys van betaling ontvang is, sal die boeke na u gestuur word deur e-pos.

Boek 1

• Visuele Diskriminasie
• Vormkonstantheid

Visuele diskriminasie gaan daaroor om ooreenkomste en verskille te interpreteer tussen voorwerpe wat baie dieselfde lyk.

Die vermoë om tussen verskillende vorms te onderskei en ook om hulle te teken, is ’n belangrike stap tot die skryf van letters en syfers later. Kinders leer ook dat met syfers en letters die posisie en oriëntasie dieselfde bly, al word hulle partykeer bietjie anders of grootter of kleiner geskryf.

Voorbeelde:

EFT Betaling

Boek 2

• Visuele Sluiting
• Voorgrond/agtergrond Onderskeiding

Visuele Sluiting is ’n komponent van vormwaarneming en konstantheid. Hier ontwikkel ons die vermoë van kinders om ’n beeld of situasie te voltooi, ten spyte van die feit dat al die inligting nie beskikbaar is nie.

Dit is belangrik om kinders se vermoë te stimuleer om voorwerpe as apart van mekaar te sien, of om hulle te onderskei van voorwerpe in die agtergrond wanneer hulle met baie visuele inligting gekonfronteer word.

Voorbeelde:

EFT Betaling

Boek 3

• Visuele Analise en Sintese
• Reekse en Patrone

Hierdie vaardigheid verwys na die vermoë om na ’n voorwerp te kyk, dit te analiseer en in verskillende dele op te breek.

Reekse en Patrone het beide daarmee te doen om voorwerpe te orden. Hierdie vaardigheid is nou verwant met visuele geheue en is baie belangrik wanneer kinders leer om te spel en lees waar hulle die korrekte orde van letters moet onthou.

Voorbeelde:

EFT Betaling

Boek 4

• Ruimtelike Oriëntasie
• Ruimtelike Verhoudings

Rigtingsbewustheid vorm ’n belangrike komponent van ruimtelike verhoudings. Kinders leer konsepte soos links en regs of bo en onder. Hulle kan later opdragte soos “werk van links na regs en van bo na onder” korrek uitvoer.

Voorbeelde:

EFT Betaling